fbpx
Algemene voorwaarden & verklaring eigen risico baanwielrennen

Op Noord, Bv                                                                Telefoon 040 – 2568862
Oude Bosschebaan 11                                                E-mail info@opnoord.nl
5624 AA Eindhoven

VERKLAART DOOR ONDERTEKENING VAN DIT FORMULIER AKKOORD TE GAAN MET:

 1. DE HEM / HAAR – VÓÓR ONDERTEKENING VAN DIT FORMULIER – HIERONDER GELEZEN VOORWAARDEN EN HUISREGELS VAN OP NOORD, T.B.V HET BAANFIETSEN AAN DE OUDE BOSSCHEBAAN TE EINDHOVEN.
  2. ALLE MONDELINGE EN SCHRIFTELIJKE AANWIJZINGEN VAN HET PERSONEEL EN DEZE DIREKT OP TE VOLGEN.
  3. HET VERTONEN VAN ZODANIG GEDRAG DAT ORDE, VEILIGHEID EN SPORTIVITEIT WORDEN BEVORDERD.
  VOOR AKKOORD:
   

  (HANDTEKENING)

Op Noord Bv Vrijwaring/gezondheids verklaring Deelnemer:
Iedere deelnemer dient deze vrijwaring te tekenen en af te geven aan de Balie in het Paviljoen Op Noord Bv. U gaat zelfstandig fietsen op de Wielerbaan bij Op Noord. Deze activiteit is geen programma van Op Noord. U bent ervan op de hoogte dat deze activiteit een verhoogd risico met zich meebrengt. Middels het tekenen van deze verklaring gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Op Noord met daarbij de aanvulling : 1. Dat u gaat wielrennen op een geasfalteerde 400 mtr baan en dit, geheel voor eigen risico 2. U dient een persoonlijke WA verzekering te hebben afgesloten.3. U heeft geen nek, rug of knieklachten , hartklachten of bent zwanger! 4. U acht zich zelf fysiek in staat deel te nemen . U bent minimaal 18 jaar of ouder . Personeel van Op Noord kan u op basis van hun inzicht u altijd weigeren. Uw en onze Veiligheid staan bij ons voorop. Op Noord aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waaronder geheel of gedeeltelijk verlies van goederen, met inbegrip van gevolgen letselschade die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, tenzij er sprake is van grove schuld/nalatigheid en/of opzet. Op Noord aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, waaronder geheel of gedeeltelijk verlies van goederen, met inbegrip van gevolgen letselschade die het gevolg is van het handelen of nalaten van Partners, een en ander in de ruimste zin des woords. Op Noord aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een verergering van bestaand letsel. De deelnemer verplicht zich, voordat hij deelneemt, eventuele lichamelijke problemen, beperkingen of risico’s voor aanvang van de activiteit te melden. Daarnaast bevestigt de deelnemer door aan de activiteit deel te nemen, dat hij kennis heeft genomen van, of al dan niet pro-actief heeft geïnformeerd naar, de risico’s, instructies en voorwaarden. Op Noord heeft het recht een deelnemer van verdere deelname uit te sluiten indien deze: – opgedragen regels niet naleeft – zich zodanig gedraagt dat dit hinder of gevaar oplevert – zijn mededeelnemers hindert of in gevaar brengt – moedwillig schade veroorzaakt aan materialen en/ of inventaris, andere deelnemers en/ of hun persoonlijke bezittingen; – in kennelijk staat van dronkenschap en/of drugsgebruik is

Baanreglement Op Noord

 1. Harde schaalhelm verplicht, handschoenen zijn aan te raden.
 2. Kijk en sein met je elleboog voor je van je je lijn af gaat. De meeste valpartijen ontstaan door niet goed kijken.
 3. Houd altijd twee handen aan je stuur.
 4. In de binnenbaan de langzamere rijders, in de buiten baan, snellere rijders.
 5. Ten alle tijden rechts passeren!

 

Advies:
Altijd twee handen in de beugel. Dus niet op het stuur naast de nok! Met de handen in de beugel ben je stabieler, slinger je minder en kun er sneller gereageerd worden in onverwachte situaties.

 

Weinig ervaring?
• Blijf op je lijn. Rijd zonder te slingeren en gebruik de hulplijnen. Houd handen, armen en schouders ontspannen. Knijp niet in je stuur. Stel je een draaiende beweging voor ter hoogte van je heup.
• Rijdt altijd ruim achter het wiel van je voorganger. Je hebt dan altijd de tijd en ruimte om je tempo aan te passen en eventueel omhoog te kunnen sturen.

 

Alle activiteiten vinden plaats voor eigen risico. Op Noord.bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, diefstallen en andere calamiteiten.